Czy NFZ dyskryminuje publiczną służbę zdrowia?

002

Źródło:

Super Nowości, 13.01.2016 r.