Prasa

Nowocześni nauczyciele

Budynki mieleckiej Kany gościły w piątek uczestników konferencji na temat profesjonalnego rozwoju nauczycieli w globalnym społeczeństwie cyfrowym.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz grono specjalistów prowadzi prace nad wdrożeniem do polskiego systemu edukacji certyfikatu ECDL e-nauczyciel. - Dokument potwierdzałby, że każdy nauczyciel, który go posiada, w sposób kompetentny i przemyślany wykorzystuje technologie informacyjne i internet w nauczaniu swojego przedmiotu - powiedział Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu.
Możliwości jakie daje współczesna technika, a które może wykorzystać pedagog przy pracy z uczniem, przedstawił prof. dr hab. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego. Marcin Garwacki z Polskiego Towarzystwa Informatycznego scharakteryzował założenia produktów ECDL e-Guardian oraz ECDL e-nauczyciel, a Jacek Niwicki z Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej przedstawił ofertę studiów podyplomowych dla nauczycieli, realizowanych w trybie zdalnego nauczania. Praktyczne uwarunkowania wdrażania e-kształcenia do szkół na przykładzie doświadczeń CKPiDN w Mielcu zreferowała Anna Mikuła. Cykl wykładów zakończyła Krystyna Wróblewska dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Podczas konferencji zaprezentowały się również firmy z Gdańska, Wrocławia i Mielca, które oferują niezbędne narzędzia dla nowoczesnej szkoły.

Źródło:

Portal internetowy: http://www.mielec.pl
Data publikacji: 04.10.2010
Autor: Damian Małek
Link do źródła: http://www.mielec.pl/article.php?id=1307