Nieodpłatna pomoc prawna na terenie POWIATU RZESZOWSKIEGO

Szanowni Państwo.
Na terenie Powiatu Rzeszowskiego jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie dysponuje punktami nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Rzeszowie, Boguchwale, Sokołowie Młp, Głogowie Młp, Dynowie i Błażowej. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Info: https://bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna