Karol Wojciech Ożóg- Lista nr 10, miejsce 8- Kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Polecam Karola Ożoga jako kandydata do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z młodego pokolenia, którego nasza ,,Mała Ojczyzna"  potrzebuje.

Jestem przekona, że Karol Ożóg będzie skutecznie reprezentował w Sejmiku Województwa Podkarpackiego powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski oraz Miasto Rzeszów.