Parorama Poselska

Parorama Poselska

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Panoramą Poselską :)   13...

#NowaPiątkaPiS #WróblewskaNa5 #PiS

#NowaPiątkaPiS #WróblewskaNa5 #PiS

13 Października Proszę o Państwa Głos

Statystyka poselska

Statystyka poselska

      112 interpelacji➡️ 10. miejsce wśród posłów...

Wizytacja Komisji Polityki Senioralnej na Podkarpaciu- 26 września 2018 r.

Razem z Panią Poseł Małgorzatą Zwiercan jako przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej odwiedziłyśmy ZOZ "Sanatorium" w Górnie, czyli ośrodek opieki dla chorych na Alzheimera.

 

To początek cyklu wizytacji w całej Polsce, których efektem będzie diagnoza problemów i potrzeb takich placówek.

 

    

    

Konferencja "Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość"

"Polityka społeczna jest kołem zamachowym naszej gospodarki" – mówiła w Rzeszowie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, która 25 września w Rzeszowie wzięła udział

w konferencji "Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość".

 

    

    

Centralne Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie

21 września w Rzeszowie odbyły się centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, połączone z uroczystym nadaniem sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

 

    

    

Konferencja pt.: „Wolności i prawa człowieka z perspektywy służb mundurowych”- Podkarpacki Urząd Wojewódzki 19.09.2018 r.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Rzeszowie i było okazją do podzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami

oraz zaprezentowania przez środowisko służb mundurowych wyników własnych badań

i poszukiwań.

 

Wojewódzka Konwencja Prawa i Sprawiedliwości- Przemyśl, 18.09.2018 r.

Wczoraj w Przemyślu odbyła się Konwencja Wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości .

 

W obecności Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, parlamentarzystów, samorządowców i wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowaliśmy kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.