6.

6.

7.

7.

4.

4.

 

2.

2.

 

Wystąpienie z dnia 18 lipca 2017 roku.

 

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

 

Wystąpienie z dnia 12 lipca 2017 roku.

 

 

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

20 miesięcy od momentu objęcia przeze mnie mandatu poselskiego.

Czyny nie sowa 1

Warszawa, 06.07.2017 r.

warszawa 06 07 2017 4warszawa 06 07 2017 2

warszawa 06 07 2017 3warszawa 06 07 2017

Poseł Krystyna Wróblewska - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2017 roku.

 

Informacja bieżąca w sprawie skutków zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych dotyczących wprowadzenia systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali)