Jubileusz 25-lecia ,,Kwartalnika Edukacyjnego”

Z okazji tego wspaniałego Jubileuszu 25-lecia działalności składam Dyrekcji Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Radzie Naukowej „Kwartalnika Edukacyjnego" i redakcji pisma serdeczne gratulacje
i wyrazy uznania za całokształt dorobku na płaszczyźnie edukacyjnej i pedagogicznej.

Życzę dalszych sukcesów i zawodowej satysfakcji!

 

 

Obchody 99. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli

Pierwsza sesja Rady Seniorów w Sędziszowie Małopolskim- 5 marca 2018 r.

5 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się pierwsza sesja Rady Seniorów. Seniorzy podczas spotkania wybrali swoje prezydium. Dzięki utworzeniu rady będą mogli mówić i decydować o ważnych dla ich środowiska sprawach