6.

6.

7.

7.

4.

4.

 

2.

2.

 

Konferencja dotycząca zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 31 marca 2017 r., Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

konferencja o zatrudnieniu i rynku pracy

 

"Szkoła powinna organizować takie klasy, na jakie jest zapotrzebowanie

na rynku pracy. W takim kierunku będzie zmierzać reforma systemu edukacji."

 

Więcej informacji na: OBPON.PL

Fundacja Orange prowadzi rekrutację do dwóch BEZPŁATNYCH PROGRAMÓW adresowanych do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

orangemegamisja

1. MegaMisja - to kompleksowy program edukacji cyfrowej skierowany do dzieci w wieku 6–10 lat.

   Wzbogaca ofertę szkół podstawowych, dając solidny fundament cyfrowych umiejętności.

2. #SuperKoderzy - program, w którym dzieci w wieku 9–12 lat uczą się podstaw programowania i robotyki.

   Nauka odbywa się nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, matematyki, języka polskiego,

   angielskiego, muzyki i techniki.

   Nabór trwa do końca kwietnia 2017 r.

   Szczegóły i rejestracja:

   https://megamisja.pl/
   http://superkoderzy.pl/

   Zachęcam wszystkie szkoły do zgłoszeń.

VII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej - Zachęcam wszystkich do udziału.

W dniu 17 marca 2017 r. w Sali Klubowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018.

xxviii sesja rady1

 

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie Uchwały Nr XXVIII / 277 / 17 w sprawie

podjęcia działań celem ujęcia SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w sieci szpitali.