Parorama Poselska

Parorama Poselska

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Panoramą Poselską :)   13...

#NowaPiątkaPiS #WróblewskaNa5 #PiS

#NowaPiątkaPiS #WróblewskaNa5 #PiS

13 Października Proszę o Państwa Głos

Statystyka poselska

Statystyka poselska

      112 interpelacji➡️ 10. miejsce wśród posłów...

Prawybory 2011 - Zażarty pojedynek trwa! cd..

S3uper Nowości prawybory 19.IX .2011 mini

Prawybory 2011 - Zażarty pojedynek trwa!

super nowosci prawybory 16-18.IX .2011 mini

Spotkanie z Członkami Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie – 15 września 2011 r.

15 września br. Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie spotkała się z członkami Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie na zaproszenie pani Bogusławy Budy – Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Podczas spotkania Dyrektor Krystyna Wróblewska poruszyła problem złego systemu finansowania edukacji w Polsce, zwłaszcza nadmiernego przerzucania kosztów kształcenia na samorządy i na rodziny. Uważa, że finansowanie oświaty powinno być lepiej wspierane przez Państwo.

Spotkanie u wicestarosty powiatu leżajskiego Roberta Żołyni – 14 września 2011 r.

Obraz 921 mini14 września br. w Starostwie powiatu leżajskiego odbyło się spotkanie z Krystyną Wróblewską – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z Wicestarostą Leżajskim Robertem Żołynią.
Pani Dyrektor podkreślała, że nie wszystkie samorządy mają wystarczające środki na edukację niektóre zmuszone są ograniczyć subwencje. Prowadzi to do negatywnego zróżnicowania szans w dostępie uczniów z uboższych rejonów kraju do edukacji. Wolny rynek nie rozwiąże problemów edukacji.
Zdaniem Dyrektor Krystyny Wróblewskiej obowiązkiem państwa jest współfinansowanie edukacji w jak najszerszym zakresie, a środki powinny pochodzić zarówno z dochodów własnych państwa jak i z programów i dotacji europejskich.
Podkreśliła również rolę samorządów i instytucji oświatowych w pozyskiwaniu środków unijnych na edukację i kulturę. Przypomniała że jako Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pozyskała 53 mln złotych na edukację.

 

Politechnika Rzeszowska - Studium Kompetentnych Liderów - 10 - 11 września 2011

10 i 11 września br. odbył się I zjazd II semestru Studium Kompetentnych Liderów
w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Z uczestnikami studium spotkała się Krystyna Wróblewska - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Zajęcia odbywały się na Politechnice Rzeszowskiej zorganizowane przez Prorektora
prof. dra hab. Leszka Woźniaka.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach z matematyki, informatyki, zarządzania i marketingu.