6.

6.

7.

7.

4.

4.

 

2.

2.

 

XXVI Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego

sejm reh woj podk

 

Głównym tematem spotkania było zwiększenie dostępności do rehabilitacji dla chorych i niepełnosprawnych.

 

Zapraszam również na mojego facebook'a: Kliknij Tutaj

 

 

 

 

Wystąpienie z 5 kwietnia 2017r. Ile podatku odprowadzają największe sieci apteczne w Polsce?

 

Rok Działania Rządowego Programu 500+

z minister 04.2017

 

1 kwietnia minął rok od wprowadzenia rządowego programu "Rodzina 500 +".

Wsparcie tafia do 2,57 mln rodzin, w tym ok. 366, 5 tys. to rodziny wielodzietne.

Dzięki programowi ubóstwo ogólnie zmalalo o 48% a ubóstwo skrajne aż o 98 %.

W 2016 roku urodziło się o ok. 16 tys. dzieci więcej, niż w 2015 r.

W tym roku wzrost liczby urodzeń powinien być jeszcze wyższy - nawet o 25-35 tys.

Bardzo prawdopodobne, że jednym z elementów, który wpływa na wzrost urodzeń

jest program "Rodzina 500 +".