Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wizytacja Komisji Polityki Senioralnej na Podkarpaciu- 26 września 2018 r.

Razem z Panią Poseł Małgorzatą Zwiercan jako przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej odwiedziłyśmy ZOZ "Sanatorium" w Górnie, czyli ośrodek opieki dla chorych na Alzheimera.

 

To początek cyklu wizytacji w całej Polsce, których efektem będzie diagnoza problemów i potrzeb takich placówek.