Radni zmienili decyzję. Przedszkola w Rzeszowie będą tańsze

Niemal jednogłośnie rzeszowscy radni przyjęli przed kilkoma minutami zmiany w uchwale określającej warunki opłat za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach i żłobkach.


O ile uchwala w kształcie zaproponowanym przez Urząd Miasta przeszła prawie jednogłośnie (przeciw glosował tylko Antoni Kopaczewski z PiS), to sporo kontrowersji wzbudziły poprawki zaproponowane przez PO. Szczególnie ta, dotycząca utworzenia oddziałów dla 3 i 4 -latków bez wyżywienia. Krytykowały ją przede wszystkim Krystyna Wróblewska z PiS i Marta Niewczas z SLD.

- Nie wyobrażamy sobie, aby dzieci wytrzymały w przedszkolu 5 godzin bez jedzenia - tłumaczyły radne. 
Mimo tego radni zdecydowali się przyjąć i tę poprawkę. Ostatecznie nowe przepisy obniżają opłaty za przedszkola, dając rodzicom możliwość zapisania dzieci na 6 kolejnych bezpłatnych godzin i wprowadzają nowe, wyższe zniżki na opłaty za drugie i kolejne dziecko.

Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Mniej za przedszkola rodzice zapłacą prawdopodobnie już w listopadzie.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło

Prawybory 2011 z Super Nowościami - Okręg 23 - walka trwa!

Super Nowości 23-25.IX .2011 mini

Spotkanie z Prof. Jerzym Robertem Nowakiem w Rzeszowie – 19.09.2011 r.

19 września br. na zaproszenie pani Krystyny Wróblewskiej Radnej Miasta Rzeszowa odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Robertem Nowakiem w parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Gospodarzem miejsca był. Ks. prałat Stanisław Potera.